Kdo je poplatníkem místního poplatku ze psů?


Poplatníkem, je držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo v obci Břeclav.