Kdo odpovídá za zaplacení poplatku za komunální odpady za nezletilého nebo za jinou osobu s omezenou způsobilostí?


Za nezletilé osoby jedná jejich zákonný zástupce, kterým je rodič (popř. osvojitel nebo opatrovník). Za osobu, která byla zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo za osobu z omezenou způsobilostí, jedná soudní opatrovník. Není-li opatrovník ustanoven, rozhodne o zástupci správce poplatku.