Kdy je třeba psa k místnímu poplatku přihlásit?


Poplatník je povinen do 15 dnů ohlásit držení psa správci poplatku, kterým je Městský úřad Břeclav, odbor ekonomický.

Držitel psa je povinen do 15 dnů ohlásit i údaje rozhodné pro změnu a zánik poplatkové povinnosti (např. úhyn, prodej, ztráta psa).