Když pes ztratí známku.


Při přihlášení psa k místnímu poplatku je poplatníkovi vydána identifikační známka, která je nepřenosná. V případě ztráty známky si poplatník vyzvedne na ekonomickém odboru známku novou. Vydání identifikační známky je bezplatné.