Kolik se platí za reklamu typu A?


Platí se paušální měsíční částkou podle tarifního pásma ulice na jaké je reklama umístěna a to:

1. pásmo 300,- Kč/m2

2. pásmo 250,. Kč/ m2

Platí se zpravidla na čtvrtletí a žadatel obdrží čtvrtletní nálepku. Dále jsou nálepky pololetní a roční.