Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Martin Černý Vedoucí odboru ekonomického, pověřen vedením oddělení rozpočtu a místních poplatků, pověřen vedením oddělení účetnictví, tajemník finančního výboru 519 311 356