Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Martin Černý vedoucí odboru ekonomického, vedoucí oddělení školství a příspěvkových organizací, tajemník finančního výboru 519 311 356
Radana Mělnická vedoucí oddělení účetnictví 519 311 284
Bc. Ivana Otáhalová vedoucí oddělení rozpočtu a místních poplatků 519 311 423