Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Martin Černý Vedoucí odboru ekonomického, tajemník finančního výboru 519 311 356
Gabriela Vlašicová účetnictví - majetek, majetkové daně 519 311 436