Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Bc. Josef Hlavňovský vedoucí oddělení informatiky 519 311 418
Mgr. Petra Hroudná vedoucí oddělení, stanoviska k záměrům na území města, tajemnice komise rozvoje a územního plánování 519 311 394
Drahomíra Kondllová asistentka 519 311 391
Ing. Bc. Tomáš Letocha vedoucí odboru kanceláře tajemníka 519 311 273
Ing. Alena Studenitsch Janotová vedoucí oddělení vnitřní správy 519 311 246
JUDr. Roland Vlašic vedoucí právního oddělení 519 311 231