Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Bc. Josef Hlavňovský vedoucí oddělení informatiky 519 311 418
Drahomíra Kondllová asistentka 519 311 391
Ing. Bc. Tomáš Letocha vedoucí odboru kanceláře tajemníka 519 311 273
Ing. Zdeněk Mrlák vedoucí oddělení, dotační činnosti pro město, rozvoj území města Břeclav 519 311 309
JUDr. Roland Vlašic vedoucí právního oddělení 519 311 231