Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Bc. Josef Hlavňovský Vedoucí oddělení informatiky 519 311 418
Mgr. Ivan Kejík LLM, MBA Tajemník, vedoucí odboru kanceláře tajemníka 519 311 398
Drahomíra Kondllová asistentka 519 311 391
Jitka Létalová DiS. vedoucí oddělení vnitřní správy, tajemník krizového štábu 519 311 246
Ing. Zdeněk Mrlák Vedoucí oddělení, dotační činnosti pro město, rozvoj území města Břeclav 519 311 309
JUDr. Roland Vlašic vedoucí právního oddělení 519 311 231