Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Čestmír Blažek vedoucí odboru majetkového, správa majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 442
Bronislava Juřicová asistentka 519 311 445
Bc. Simona Michalovičová vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového, tajemnice komise majetkové 519 311 380
Mgr. Kamila Mokrá DiS. vedoucí oddělení, správa bytových a nebytových prostor v majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 421
Vít Pohanka vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací 519 311 365