Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Čestmír Blažek Vedoucí odboru, správa majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 442
Bronislava Juřicová asistentka 519 311 445
Bc. Simona Michalovičová vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 380
Mgr. Kamila Mokrá DiS. Vedoucí oddělení, správa bytových a nebytových prostor v majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 421