Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Čestmír Blažek Vedoucí odboru, správa majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 442
Bronislava Juřicová asistentka 519 311 445
Bc. Simona Michalovičová vedoucí oddělení, prodeje nemovitostí a správa pozemků v majetku města v gesci odboru majetkového 519 311 380
Miroslava Očenášková správa hřbitovů 519 311 424
Alena Rosincová pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města (zahrady, předzahrádky, pozemky pod prodejními stánky), prodej nemovitostí v majetku města 519 311 296
Lenka Starnovská agenda věcných břemen, udělování souhlasů za vlastníka (město Břeclav) v rámci správních řízení, prodej nemovitostí v majetku města 519 311 386
Lenka Trčková prodej nemovitostí v majetku města, výkupy a směny nemovitostí, pachty, výpůjčky a pronájmy pozemků v majetku města 519 311 227