Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Ing. Zdeněk Mrlák vedoucí oddělení, dotační činnosti pro město, rozvoj území města Břeclav 519 311 309
Vít Pohanka vedoucí oddělení, investiční činnosti včetně realizace a dozorování staveb města, plán investic a oprav, koordinace správy a údržby komunikací 519 311 365
Jana Pudelková asistentka 519 311 451
Ing. Lenka Raclavská zástupce vedoucího odboru, vedoucí oddělení, koordinace pořizování územních plánů a jejich změn okolních obcí, pořizování územních studií, vydává závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona 519 311 412
Ing. Milan Uher Vedoucí odboru rozvoje a správy 519 311 358