Kontakty


Celé jméno Funkce Telefon Email
Zuzana Dokulilová asistentka odboru 519 311 257
Ing. Hana Hřebačková Vedoucí odboru životního prostředí 519 311 210
Ing. Lubor Míček vedoucí oddělení, vydávání loveckých lístků, uznávání honiteb 519 311 241
Ing. Regína Suchá vedoucí oddělení, povolování odběrů vod a vypouštění odpadních vod, povolování vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod 519 311 224
Ing. Bc. Kristýna Uhrová vyjádření ke stavbám z hlediska ochrany přírody, povolení kácení dřevin 519 311 218