Chci požádat o poskytnutí dotace-co všechno k tomu potřebuji?             

Veškeré informace a formulář žádosti jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu Města Břeclavi.

4kolovýběrovéhořízení.docx
příloha-č.-1---žádost-o-poskytnutí-dotace.doc
příloha-č.-1a---rozpočet-projektu---neplátce-dph.xls
příloha-č.-1b---rozpočet-projektu---plátce-dph.xls
příloha-č.-1c---zdůvodnění-nákladů.doc
příloha-č.-2---závěrečná-zpráva-o-poskytnutí-dotace.doc
příloha-č.-2---závěrečná-zpráva-o-poskytnutí-dotace.doc
příloha-č.-2a---finanční-vyúčtování-neplátce-dph.xls
příloha-č.-2c---náležitosti-dokladování-při-vyúčtování-projektu.pdf
příloha-č.-3---smlouva-o-poskytnutí-dotace.pdf
příloha-č.-4---zásady-pro-poskytování-dotace.pdf
příloha-č.-5---vyhlášení-1.-kola-výběrového-řízení.pdf
příloha-č.-6---vyhlášení-2.-kola-výběrového-řízení.pdf
příloha-č.7---vyhlášení-3.-kola-výběrového-řízení.pdf
tabulka---dotace-sport.doc

 

Pořádám akci pro veřejnost s hudební produkcí – jaký formulář potřebuji?

Podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných akcí upravuje obecně závazná vyhláška č. 3/2011, o veřejném pořádku a čistotě města, zde.

Kulturní podniky je možno konat:

ve dnech předcházejících dnu pracovního klidu v době od 6:00-24:00 hodin,

v ostatních dnech v době od 6:00-22:00 hodin.

Výjimku z těchto časových úseků může udělit na základě žádosti, odbor školství, kultury, mládeže a sportu.

Žádost-o-povolenÍ-výjimky.doc