Mám havárii na přípojce inženýrské sítě, je třeba provést okamžitý zásah


V tomto případě neprodleně zajistěte opravu, aby nedošlo ke škodám na zdraví, případně majetku. Po provedení prací informujte odbor rozvoje a správy o situaci, včetně charakteristiky zásahu do veřejného prostranství. Po celou dobu provádění opravy musí být výkop řádně zabezpečen. V dodatečném stanovisku našeho odboru uvedeme podmínky, za jakých je třeba veřejné prostranství uvést do původního stavu.