Měsíčník Radnice


Město Břeclav vydává měsíčník Radnice, a to 11x za rok. Měsíčník vychází v nákladu cca 11 000 kusů do všech domácností.

Celoroční uzávěrka je vždy 15. den v měsíci. Lze však po telefonické domluvě inzerovat i v pozdější termín (např. do 20. dne, každý měsíc je jiný – svátky, víkendy).

Podání inzerátu:

1.      Informace osobně podá David Mahovský (kancelář číslo 15), david. mahovsky@breclav_eu, telefonní číslo 519 311 377, mobil 731 428 239

2.      Po vyplnění žádosti odeslat na e-mail david.mahovsky@breclav_eu

3.      Odevzdání vyplněné žádosti na podatelně Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81

4.      Odesláním žádosti e-mailem přes podatelnu posta@breclav_eu

5.      Odesláním přes datovou schránku (fesbhyp)

 

Vyplněnou objednávku je nutné podepsat – poté ji buď osobně předat (David Mahovský, podatelna) nebo oskenovat a zaslat (viz výše).

Inzeráty přijímáme od inzerentů buď již zhotovené ve finální elektronické podobě (nejlépe ve formátech jpg. nebo .pdf, o velikosti max. 4 MB) - buďto zaslané e-mailem, nebo přinesené na fleš paměti.

Rozměry a ceník najdete v příloze. Platba probíhá zpětně přes fakturu, která vám bude vystavena po uveřejnění inzerátu v Radnici.

Měsíčník Radnice si lidé mohou prohlédnout také na internetových stránkách.

Inzerce - ceník Radnice, soubor typu xls, (24 kB)
Inzerce - rozměry Radnice, soubor typu xls, (24 kB)
Objednávka inzerce v Radnici, soubor typu doc, (159 kB)