Městský rozhlasObjednávku je třeba učinit minimálně 3 dny před požadovaným datem hlášení. Komerční hlášení je zpoplatněné, a to částkou 100 Kč bez DPH za jedno hlášení.

V současné době se hlásí pouze v místní části Poštorná.

Žádosti o hlášení v místním rozhlase se přijímají:

1.      v kanceláři u Pavly Schallenbergerové (kancelář číslo 35)

2.      e-mailem na adresu pavla.schallenbergerova@breclav_eu

3.      na telefonním čísle 731 428 291