Na koho z vedení města přesně směrovat své dotazy, stížnosti nebo žádosti?


STAROSTA - MUDr. Oldřich Ryšavý
je garantem MĚSTSKÉ POLICIE, ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
MÍSTOSTAROSTA - Ing. Jaroslav Parolek
je garantem ODBORU ROZVOJE A SPRÁVY, ODBORU EKONOMICKÉHO A ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
 
MÍSTOSTAROSTA - Ing. Luboš Krátký
je garantem ODBORU MAJETKOVÉHO, ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
 
MÍSTOSTAROSTA - RNDr. Miloš Petrů
je garantem ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU