Návrat z výkonu trestu


„Můj manžel /syn se vrátil z výkonu trestu, jak mu pomoci do začátku ? “

Propuštěnému z výkonu trestu může být prostřednictvím sociálního kurátora (dle místa trvalého bydliště) vyplacena jednorázová dávka finanční podpory do výše 1 000,- Kč (slovy jednoho tisíce korun). Podmínkou je předložení potvrzení o propuštění, občanského průkazu a dokladu o evidenci propuštěného jako uchazeče o práci na místním pobočce Úřadu práce ČR. Ještě před propuštěním by si měl nechat vystavit potvrzení o případném zaměstnání (zda byl zaměstnán ve výkonu trestu či ne) a další doklady (zápočtový list, přehled srážek apod.). Pokud je propuštěnému ustanoven probační dohled, musí vyhledat místní pobočku Probační a mediační služby (v Břeclavi přímo na budově Městského úřadu Břeclav, náměstí TGM 42 / 3).

Doporučuje se, aby se propuštěný snažil vyrovnat si své veškeré finanční i jiné závazky – s poškozenými, s Vězeňskou správou České republiky, pokud nemá uhrazeny všechny náklady spojené s výkonem trestu, vhodné je dohodnout se na rozumných splátkových kalendářích. To se týká i předchozích „dluhů“ – neuhrazené pokuty městské policii, dopravní policii, za „černé jízdy“ dopravním podnikům, Českým drahám a podobně. Pokud je propuštěný v dalším trestním řízení nebo je vyšetřován, je vhodné, aby se obrátil na personál Probační a mediační služby, který mu může zprostředkovat vyjednávání s poškozeným o postupné nápravě škod. V případě sociální nouze může za určitých přesně stanovených podmínek klient pobírat dávky hmotné nouze nebo pobírat dle určených pravidel podporu uchazeče o zaměstnání z Úřadu práce. V případě, že se propuštěný vrací z VTOS a nemá kde bydlet, sociální kurátor při odboru sociálních věcí při Městském úřadu Břeclav mu může pomoci se sháněním azylového bydlení, krátkodobých noclehů v ubytovnách a podobně.

Jako osvědčená a přínosná se jeví strategie předchozích kontaktů odsouzeného s rodinou a s blízkými před jeho propuštěním (dle možností telefonáty, dopisy, návštěvy), aby se dotyčný před propuštěním co nejvíce seznámil s realitou „za zdí“ – co od koho může očekávat, kde může bydlet, jak bude po rozvodu upravený styk s dětmi a podobně.

telefon Probační a mediační služba ČR, pobočka Břeclav – 519 311 341, 519 311 344

telefon sociální kurátor U Břeclav – 519 311 352, 733 257 077, e-mail jaroslav.kolda@breclav_org