Nemoc, hendikep, příspěvek na péči


Dobrý den, zdravotní stav mojí 80 leté maminky, která žije v Břeclavi se zhoršil. Bude potřeba o ni celodenně pečovat. Náklady spojené s léčbou se zvýšily natolik, že je z důchodu není schopna pokrýt. Dosud nemá přiznaný příspěvek na péči. Kde si můžu o příspěvek požádat?

O příspěvek na péči lze žádat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který je příslušný k rozhodnutí o příspěvku. Ve Vašem případě se jedná o Městský úřad Břeclav.


Matce je 87 let, dostává příspěvek 4000,- Kč měsíčně, její stav se zhoršuje, měla by nárok na zvýšení příspěvku ?

O zvýšení příspěvku na péči lze požádat na obecním úřadě obce s rozšířenou působností, který Vaší mamince příspěvek vyplácí. Žádost lze podat na formuláři - Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči.


Mým rodičům je přes 70 let a jsou oba nemocní. Můžou si požádat o příspěvek na péči? Kdo má na příspěvek nárok?

Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu.

Tento dlouhodobý nepříznivý stav rozlišuje čtyři stupně závislosti.


Dobrý den, jak se bude řešit situace, kdy člověk pobírající příspěvek na péči bude delší dobu hospitalizován ve zdravotnickém zařízení?

Podmínkou pro zastavení výplaty příspěvku na péči je, že pobyt oprávněné osoby v nemocnici nebo odborném léčebném ústavu trval celý kalendářní měsíc. Tato podmínka není splněna, pokud oprávněná osoba byla přijata do nemocnice nebo odborného léčebného ústavu první den v kalendářním měsíci nebo byla propuštěna poslední den v kalendářním měsíci.