Odběr podzemní vody


Co dělat, když mám studnu a nemám povolený odběr podzemní vody?

 Povolení k odběru podzemní vody je třeba ke studnám vybudovaným po roce 1955, sloužícím k zásobování domácností i k zálivce zeleně, pro jednotlivé občany. Tato situace může nastat v případě, že stávajícímu povolení vyprší platnost, nebo studnu občan zakoupí i s pozemkem apod.

  1. Fyzická osoba musí žádost podat na vyplněném tiskopisu „Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu“, spolu se zde uvedenými přílohami.
  2. Právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, která bude studnu využívat pro podnikatelskou činnost musí žádost podat na vyplněném tiskopisu „Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu“, spolu se zde uvedenými přílohami.
  3. Pokud se v blízkosti předmětné studny nacházejí studny jiných vlastníků, je nutno si opatřit si k povolení odběru podzemní vody zajistit vyjádření osoby s odbornou způsobilostí – hydrogeologa.
  4. Součástí žádosti právnických nebo fyzických osob podnikajících, které budou studnu využívat k podnikatelské činnosti musí být stanovisko správce povodí, což je Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno. 
  5. Povolení k odběru podzemní vody nepodléhá zpoplatnění.
  6. Formuláře žádostí naleznete ZDE.

Agendu vedou následující referenti, na které můžete směrovat případné dotazy:

Jitka Létalová, DiS., tel. 519 311 226, e-mail: jitka.letalova@breclav_eu

Ing Regína Suchá, tel. 519 311 224, e-mail: regina.sucha@breclav_eu

Ing. Rostislav Černohorský, tel. 519 311 243, e-mail: rostislav.cernohorsky@breclav_eu

Marie Bílková, tel 519 311 212, e-mail: marie.bilkova@breclav_eu