OSPOD, výživné, péče o děti


Dobrý den, jsem vdaná a mám dvě nezletilé děti. V současné době není naše manželství dobré a jsem rozhodnutá tyto problémy řešit rozvodem. Slyšela jsem, že napřed musíme mět vyřešenu otázku výchovy a výživy dětí.

Ano, ještě před návrhem na rozvod je třeba podat k soudu návrh na úpravu výchovy a výživy na dobu po rozvodu, máte možnost vyzvednut si vzor tohoto návrhu u nás na oddělení.


Již pět let jsem rozvedená, syn mi byl svěřen do péče a o otci bylo stanoveno výživné, které řádně platí. Nad rámec stanoveného výživného však ničim nepřispívá. Chtěla jsem se s otcem syna domluvit na vyšší částce, toto však odmítl.

I v tomto případě mátě možnost podat na soud návrh na zvýšení výživného . Do návrhu je třeba uvést, v čem spatřujete zvýšené potřeby dítěte, např. kam nyní chodí do školy, zda se změnil zdravotní stav dítěte, jaké jsou jeho záliby a koníčky. I tiskopis tohoto návrhu si můžete vyzvednout u nás na oddělení, kde vám poskytneme veškeré informace.


Jsem otcem 16ti leté dcery, která mi byla svěřena do péče a matce bylo stanoveno výživné. Matka si vyživovací povinnost již více jak rok neplní. Jak mám postupovat při vymáhání výživného. Je mi známo, že bývalá žena je nyní zaměstnaná.

Pokud je vám znám zaměstanavatel matky podejte návrh na výkon rozhodnutí – exekuci z platu. V tomto případě je nutné do návrhu uvést, kterým rozhodnutím bylo výživné stanoveno a je nezbytné uvést přesnou adresu zaměstnavatele.