Povolení lovu na nehonebních pozemcích


Řízení na žádost vlastníka nehonebního pozemku nebo z vlastního podnětu orgánu státní správy myslivosti, vznikne-li potřeba jednorázově omezit nebo trvale regulovat stavy některého druhu zvěře na nehonebních pozemcích.

Žádost podává vlastník nehonebního pozemku u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí. V žádosti je třeba uvést důvod.

 Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail:lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.