Případné platby lze poukázat


č. ú. 526651 / 0100

  • Poplatek ze psů - Variabilní symbol: 1341 + číslo poplatníka
  • Poplatek z komunálních odpadů - Variabilní symbol: rodné číslo poplatníka
  • U plateb na základě odběratelských faktur, podepsaných smluv, vydaných rozhodnutí apod. se bankovní účet a variabilní symbol zadává podle údajů uvedených v těchto dokumentech.
  • V ostatních případech se úhrada provádí podle pokynů pracovníků jednotlivých odborů, pod které tyto případy patří.