Příspěvek na živobytí.


Nemajetná vdova, v evidenci na úřadu práce, pobírá jen částečný invalidní důchod ve výši 3000,-Kč, bydlí u své dcery s rodinou a přispívá na bydlení 1000,- Kč.

Splňuje podmínky pro přiznání dávky .


Svobodný/ rozvedený žadatel, v evidenci na úřadu práce, ukončil studium a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce. Bydlí se svými rodiči, kteří mají příjem z výdělečné činnosti.

Nárok na dávku nevznikne.


Svobodný/rozvedený žadatel, kterému byl přiznán plný invalidní důchod ve výši 0,- Kč, bydlí sám ve svém bytě, není v evidenci na úřadu práce.

Splňuje podmínky pro přiznání dávky.


Svobodná/rozvedená žadatelka s trvalým bydlištěm na ohlašovně městského ( obecního) úřadu, v evidenci na úřadu práce a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce. Bydlí v zahradní chatce.

Splňuje podmínky pro přiznání dávky


Svobodná žadatelka , bydlí se svým druhem a 3 dětmi ve věku 2,7,9 let u svých rodičů. Pobírá rodičovský příspěvek ve výši 3800,- Kč, druh je dlouhodobě nemocný a pobírá nemocenské dávky ve výši 4000,-Kč. Bydlí ve společné domácnosti s rodiči, s provdanou sestrou a jejich dětmi.

Splňuje podmínky pro přiznání nároku na dávku.


 Doplatek na bydlení:

Nemajetný žadatel, pobírající dávku příspěvek na živobytí, bydlí v pronajatém bytě, má uzavřenou nájemní smlouvu ve výši 8.000,- Kč / měsíčně. Nemá zde trvalé bydliště.

Nesplňuje podmínky pro přiznání dávky .


Žadatel, pobírající dávku příspěvek na živobytí, bydlí v azylovém domě, má uzavřenou smlouvu o poskytnutí pobytové služby.

Splňuje podmínky pro přiznání dávky.


Žadatel, pobírající dávku příspěvek na živobytí, bydlí ve vlastním domě / bytě a je tam hlášen k trvalému pobytu a zároveň pobírá dávky státní sociální podpory – příspěvek na bydlení.

Splňuje podmínky pro přiznání dávky .


Pro posouzení nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi je vždy nutné osobní jednání na Městském úřadě v Břeclavi.