Údržba veřejného prostranství


Čistota veřejných ploch

Na veřejných prostorách je povinné udržovat čistotu. Je zakázáno parkovat nebo odstavovat vozidla na travnaté plochy, poškozovat či demolovat veřejný majetek (hodnoceno jako přestupek).

Komunikace a chodníky jsou v zimním období ošetřovány podle stanoveného plánu zimní údržby. Zimní údržba spočívá v odklizení sněhu mechanickými prostředky, zdrsňováním náledí, posypem inertními nebo chemickými materiály. Odstraňování sněhu a náledí probíhá opakovaně podle stanovených tras. Jsou stanoveny i místa, na kterých není zajišťována schůdnost a sjízdnost .

V případě závad a nedostatků ( např. nesvítící veřejné osvětlení, nepořádek, černá skládka, zledovatělé plochy apod.) zajišťuje sjednání nápravy společnost TEMPOS a.s. Břeclav, Sovadinova 2, 690 02 Břeclav ve spolupráci s odborem rozvoje a správy

Úprava či kácení vzrostlé zeleně na veřejném prostranství

Záměr, požadavky či podněty ve věci městské zeleně se projednává s odborem rozvoje a správy. V případě oprávněného kácení zeleně na pozemcích ve vlastnictví města tento pověřený správce zajišťuje vyřízení povolení ke kácení na odboru životního prostředí Městského úřadu, stejně tak náhradní výsadbu zeleně. Na soukromých pozemcích žádá o kácení vlastník pozemku přímo odbor životního prostředí. Realizaci a údržbu zeleně (tj. kácení a výsadba, sečení atd.) zajišťuje společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Za Bankou 2, 690 02 Břeclav.

Libovolná výsadba zeleně na veřejném prostranství bez předchozího projednání se správcem, tj. odborem rozvoje a správy je zakázána.

Kontakty odboru rozvoje a správy

TEMPOS a.s.

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.