Úprava stavů zvěře v honitbě


Vyžaduje-li zájem vlastníka, popřípadě nájemce pozemků nebo zájem zemědělské nebo lesní výroby, ochrany přírody anebo zájem mysliveckého hospodaření, aby počet zvěře byl snížen, orgán státní správy myslivosti povolí, popřípadě uloží uživateli honitby příslušnou úpravu stavu zvěře.

Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází.

 Žádost obsahuje:

  • o kterou honitbu se jedná
  • u kterých druhů zvěře žádá o povolení úpravy (snížení) stavu
  • kolik kusů
  • důvod žádosti
  • případně vyjádření držitele honitby

Doporučujeme osobní projednání žádosti.

Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail: lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.