Ustanovení myslivecké stráže


Uživatel honitby je povinen pro každých 500 ha honitby navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení jedné myslivecké stráže, a to do 30 dnů od uzavření smlouvy o nájmu honitby, zrušení myslivecké stráže, nabytí právní moci rozhodnutí o uznání honitby.

Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází. Navrhovaná osoba musí být bezúhonná a starší 21 let.

Co je třeba doložit:

  • žádost uživatele honitby o jmenování myslivecké stráže a souhlas navržené osoby s tímto návrhem
  • prokázat znalost práv a povinností myslivecké stráže
    složit slib myslivecké stráže
  • Občanský průkaz
  • Platný lovecký lístek
  • Zbrojní průkaz skupiny C
  • Doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti
  • Doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti
  • Fotografii

Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail: lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.