Ustanovení mysliveckého hospodáře


Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře do 15 dnů po zániku funkce dosavadního mysliveckého hospodáře.

 Žádost podává osoba (právnická nebo fyzická), která je uživatelem honitby. Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí, v jejímž správním obvodu se předmětná honitba (nebo její převážná část) nachází. Navrhovaná osoba je bezúhonná, starší 21let.

 Co musím mít s sebou:

Žádost uživatele honitby o jmenování mysliveckého hospodáře.

  • Doklad o vykonání příslušné zkoušky
  • Občanský průkaz
  • Platný lovecký lístek
  • Zbrojní průkaz skupiny C
  • Doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti
  • Doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti
  • Fotografie

Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail: lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.