Uznání honitby


Vytvoření a uznání honitby nutné k výkonu práva myslivosti.

Vlastník honebních pozemků v případě honitby vlastní, nebo v případě společenstevní honitby přípravný výbor honebního společenstva (zde se v souběhu podává žádost o registraci HS). Žádost se podává u Městského úřadu Břeclav, odboru životního prostředí.

 Žádost musí obsahovat:

  • doklady o vlastnictví honebních pozemků (výpis z listů vlastnictví k navrhovaným parcelám z katastru nemovitostí)
  • v případě společenstevní honitby návrh na registrací HS s doklady, že vlastníci honebních pozemků vytvořili HS a mají souvislých min. 500 ha honebních pozemků.

Agendu vede Ing. Lubor Míček, tel. 519 311 241, e-mail: lubor.micek@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.