Veřejná vystoupení zvířat


Jedná se o jednorázové nebo opakované provádění činnosti se zvířetem nebo zvířaty chovatele, které je přístupné veřejnosti, za účelem výchovy, vzdělávání, reklamy, soutěže nebo za účelem podnikání. Nebo je to činnost, při které vznikne doklad o zvířeti, který je hodnocením jeho vzhledu, výkonu nebo určitých vloh.

Za veřejné vystoupení se nepovažuje svod zvířat.

Pořadatel, který pořádá nebo provádí veřejné vystoupení, je povinen zajistit, aby byla při veřejném vystoupení přítomna osoba, která je schopna posoudit zdravotní stav zvířete.

Pořadatel je povinen oznámit nejméně 14 dnů přede dnem konání veřejné vstoupení krajské veterinární správě a příslušné obci, v jejímž katastru se veřejné vystoupení pořádá. Formulář oznámení na MěÚ Břeclav najdete ZDE.

V oznámení uvede:

1. místo a datum konání

2. druh a počet zvířat, která se mají veřejného vystoupení zúčastnit

3. údaje umožňující identifikaci osoby, která rozpozná zdravotní stav zvířete

Pořadatel současně s oznámením o veřejném vystoupení předloží seznam činností se zvířaty.

Poučí osoby, jak mají se zvířaty manipulovat, připravovat pomůcky nebo jiné vybavení a seznámí je se zásadami zabezpečení pohody a ochrany zvířat.

Oznámí porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veřejného vystoupení krajské veterinární správě.

Agendu vede Ing. Igor Pavlov, tel. 519 311 242, e-mail: igor.pavlov@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.