Vydání rybářského lístku


Žádost o vydání rybářského lístku lze podat osobně na odboru životního prostředí MěÚ Břeclav. Formulář žádosti najdete ZDE  nebo si jej lze vyžádat na místě.

Dále je nutno doložit osvědčení o získané kvalifikaci na první rybářský lístek nebo dřívější rybářský lístek nebo osvědčení o vykonání zkoušky na rybářského hospodáře a jeho zástupce nebo na rybářskou stráž, příp. platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž je občanem (jen pro cizince), občanský průkaz a doklad o zaplacení správního poplatku (úhrada v hotovosti na pokladně MěÚ).

Žadatel (pokud je občanem ČR) musí mít trvalé bydliště na území správního celku ORP Břeclav.

Poplatek za vydání rybářského lístku na 1 rok činí 100Kč, na 3 roky 200 Kč a na 10 let 500 Kč. U osob mladších 15 let nebo studujících rybářství nebo osob, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, je výše poplatku poloviční.

V případě znehodnocení či ztráty je nutno požádat o vydání nového rybářského lístku. Duplikát vydat nelze.

Agendu vede Ing. Igor Pavlov, tel. 519 311 242, e-mail: igor.pavlov@breclav_eu, na kterého můžete směřovat případné dotazy.