Vyjádření Odboru rozvoje a správy k zamýšlenému záměru / stavbě


Vyjádření za město Břeclav vyřizuje odbor rozvoje a správy. K žádosti je možno použít předtištěný formulář (ke stažení na webu města v sekci ORS) . Formulář není závazný, žádost lze podat i individuální formou.

Kontakty