Vyřízení živnostenského oprávnění fyzickou osobou


Podle živnostenského zákona může živnost provozovat fyzická osoba, která splňuje všeobecné podmínky provozování živnosti a v případě živností řemeslných, vázaných a koncesovaných i zvláštní podmínky provozování živnosti (odborná nebo jiná způsobilost).

Všeobecné podmínky provozování živnosti pro fyzické osoby jsou:

a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti,

b) bezúhonnost.

Zvláštní podmínky provozování živnosti:

a) pro řemeslné živnosti je to odborná způsobilost doložená

- dokladem o vzdělání v oboru nebo

- všemi profesními kvalifikacemi nebo

- dokladem o vzdělání v příbuzném oboru a 1 rokem praxe v oboru nebo

- dokladem o rekvalifikaci a 1 rokem praxe v oboru nebo

- dokladem o 6-ti leté praxi v oboru. 

b) pro vázané živnosti je to odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 2 živnostenského zákona,

c) pro koncesované živnosti je to odborná nebo jiná způsobilost uvedená v příloze č. 3 živnostenského zákona

Tedy k ohlášení živností nebo k žádosti o koncesi musí mít fyzická osoba občanský průkaz, 1.000 Kč na správní poplatek (pokud již podnikatel má nějaké živnostenské oprávnění, tak je správní poplatek 500 Kč) a doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti.

Pokud podnikatel sám nesplňuje zvláštní podmínky provozování živnosti, musí si ustanovit odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje. Odpovědný zástupce přijde s podnikatelem, aby podepsal před pracovníky živnostenského úřadu prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce odpovědného zástupce. Pokud by nemohl přijít osobně, podpis na prohlášení musí být ověřený. Odpovědný zástupce musí dále doložit občanský průkaz a doklady prokazující splnění zvláštních podmínek provozování živnosti. Odpovědný zástupce musí také splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti.