Vysazování rychle rostoucích dřevin


Rychle rostoucí dřeviny se pěstují na  dřevo nebo štěpku na topení. Za tímto účelem  jsou do krajiny vysazovány také druhy dřevin, které jsou v České republice nepůvodní. V případě, že budete  vysazovat geograficky nepůvodní dřeviny, mezi něž patří tzv. japonské topoly, je  třeba podat žádost o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí.

 V žádosti uveďte:

  • jméno, adresu, datum narození/IČ a telefon žadatele
  • parcelní čísla pozemků
  • popis záměru s uvedením druhu dřeviny

Formulář žádosti najdete zde:

Žádost o souhrnné vyjádření OŽP.doc

V souhrnném vyjádření bude uvedeno, jak je nutné před výsadbou dřevin dále postupovat.

 Agendu vede Ing. Markéta Nováková, tel. 519 311 218, e-mail: marketa.novakova@breclav_eu, na kterou můžete  směřovat případné dotazy.