Znak města Břeclavi


Pokud chcete použít na své pozvánce, plakátu či při pořádání akcí znak města Břeclavi, je nutné mít souhlas Rady města Břeclavi.

Žádost můžete doručit:

1.     Ing. Jiřímu Holobrádkovi (kancelář číslo 314 v budově staré radnice, Náměstí T.G.Masaryka 10 ), jiri.holobradek@breclav_eu

2.      na podatelnu Městského úřadu Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81 – a to osobně či elektronicky: posta@breclav_eu       

3.      poslat poštou na Městský úřad Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, Břeclav, 690 81

4.      přes datovou schránku (fesbhyp)

Žádost o užití znaku města, soubor typu doc, (48 kB)

Znak_manuál, soubor typu pdf, (1,91 MB)