Ztratil jsem malý technický průkaz od vozidla (osvědčení o registraci vozidla část I.). Kde mohu požádat o vystavení nového a co budu potřebovat ?


Požádat o vydání osvědčení o registraci vozidla část I, můžete u obecního úřadu s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu nebo sídla provozovatele, kde vyplníte tiskopis oznámení ztráty a žádost o zápis změn v registru vozidel. Předložíte osvědčení o registraci vozidla část II (velký technický průkaz), občanský průkaz, v případě registrovaného vozidla na podnikající fyzickou či právnickou osobu živnostenský list případně výpis z obchodního rejstříku. Při zastupování provozovatele je třeba doložit plnou moc.

Registr vozidel Vám na počkání vydá nové osvědčení o registraci vozidla část I. Správní poplatek činí 100,-.

Při odcizení osvědčení o registraci vozidla část II se navíc dokládá úřední záznam Policie ČR.