Obsazení pozice referenta/referentky sociálních služeb


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referenta/referentky

sociálních služeb

odboru sociálních věcí

______________________________________________________

Požadavky:   

 

dosažené vzdělání

vysokoškolské v magisterském nebo bakalářském studijním programu, popř. vyšší odborné – kvalifikační předpoklady dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

studijní obor

sociální práce, sociální politika, sociální pedagogika, sociální péče atd. (splnění předpokladů dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

znalosti oboru

sociální práce, sociálně-právní činnost

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

výhodou

další požadované

dovednosti

znalost práce s PC – Word, Excel, GINIS, Outlook, řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič, komunikativnost, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, české státní občanství, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v České republice

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9.                                   

                          Předpokládaný nástup dle dohody.

 

Přihlášku  zašlete  nejpozději  do 24.06.2013  na výše uvedenou adresu a kontaktní osobu.   Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                                  

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu

 

Bez požadovaných dokladů nelze  přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.