Protikorupční linka


Linka199png.png Na základě usnesení Rady města Břeclavi č. R/25/11/35b byla zřízena protikorupční e-mailová adresa bezkorupce@breclav.eu, prostřednictvím které můžete poukázat na Vaše podezření z korupčního jednání zaměstnanců města Břeclavi. Uvedený e-mail můžete použít i v případě, pokud chcete poukázat na jiné negativní skutečnosti, které podle Vašeho názoru nejsou trestným činem konkrétní osoby, ale jedná se například o podněty vztahující se ke snížení rizika korupčního jednání u města Břeclavi.

Protikorupční e-mail je obsluhován starostou města, útvarem interního auditu a předsedou kontrolního výboru.

Ujišťujeme Vás, že se každým Vaším podnětem budeme zabývat. Uvítáme, jestliže nám poskytnete informace aktuální, konkrétní a ověřitelné; a také sdělíte na Vás kontakt, který pochopitelně budeme považovat za přísně důvěrný údaj.