Oprava kaple Panny Marie v Charvátské Nové Vsi


U této akce byla podána žádost finanční podporu z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012.

Obsah projektu

Kaple Panny Marie v Charvátské Nové Vsi je památkou místního významu a je v současném stavu zanedbaná. Jsou zde narušené omítky a zdivo. Poslední opravy byly provedeny v roce 2003 a pro její obnovu je nutné provést opravy střešní krytiny, opravu soklu a fasády novou omítkou s částečnou izolací. Očištění vnitřních maleb, penetrace zdiva atd. Obnova památky je naplánována v průběhu roku 2012.

Finanční zdroje

- předpokládané náklady na celou akci   83 718 Kč
- výše požadované dotace                      75 000 Kč

Oprava kaple Panny Marie v Charvátské Nové Vsi

Oprava kaple Panny Marie v Charvátské Nové Vsi

logo MK ČR