Památník Přátelství Poštorná - Zwentendorf


Cílem je podpora vzájemného přátelství na česko–rakouském příhraničí. Snahou předkladatelů projektu je navázat na společnou historii a tradice a obeznámit s ní širokou veřejnost.

Obsah projektu
Hlavní myšlenkou projektu bylo vybudovat místo, kde bude památník přátelství mezi partnerskými městy Břeclav a Zwentendorf, které spolu spolupracují více než 70 let. Právě v Poštovné začalo přátelství mezi hasičskými sbory – Břeclav, Zwentendorf. Památník symbolizuje historickou spolupráci obou partnerských měst. Na památníku a v jeho vnitřní části jsou informace a předměty kulturně-historického významu z Břeclavi a partnerské obce Zwentendorf. Na zadní straně památníku je možné sledovat časovou kulturní linii, zvýrazňující sounáležitost míst Zwentendorfu a Břeclavi. Autorem památníku je Alfred Stohl.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt     457 186 Kč
- zdroje žadatele                     126 955 Kč
- dotace Interreg IIIA ČR-AT   457 186 Kč

logo OPPS ČR-AT