Podpora zkvalitnění služeb TIC Břeclav v JMK v roce 2009


Cílem projektu bylo zkvalitnit služby poskytované turistickým informačním centrem, rozšířit otevírací dobu v letní turistické sezóně, sběr a zveřejňování informací prostřednictvím informačních prostředků a vytvoření samostatného komplexního webu.

Obsah projektu
V rámci tohoto projektu byly vytvořeny vlastní webové stránky turistického informačního centra (TIC), jež jsou svým rozsahem nezávislé na webu města a nabízejí mnohem větší kapacitu pro zpracování tak specifických a rozsáhlých informací, které návštěvníci potřebují. Dále byl pořízen orientační systém v souvislosti s novými prostory (Lichtenštejnský dům) a na sezónu (červenec–srpen) byly postupně přijati tři pracovníci z důvodu prodloužení otevírací doby.

Finanční zdroje
- celkové výdaje na projekt   85 926 Kč
- zdroj žadatele                     25 926 Kč
- dotace z rozpočtu JMK       60 000 Kč

TIC02

logo JMK