Pořízení vstupních dat –fotografická 3D,dokumentace a laserové mračno bodů a pasportizace místních komunikací I. až IV. třídy, uličních vpustí a městského mobiliáře