Pozice Bezpečnostní pracovník – vedoucí operátor městského kamerového dohlížecího systému Městské policie Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice Bezpečnostní pracovník – vedoucí operátor městského kamerového dohlížecího systému

Městské policie Břeclav

_______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, věk minimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost

 

Dosažené vzdělání

Středoškolské odborné s výučním listem nebo středoškolské s maturitní zkouškou

Charakteristika vykonávané činnosti

 

Obsluha městského kamerového dohlížecího systému, vedení malého pracovního kolektivu

Praxe

Zkušenosti s obsluhou kamerových systémů a s vedením pracovního kolektivu výhodou

Požadované jazykové

znalosti

Znalost světového jazyka výhodou

Všeobecné požadavky

Znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“, organizační schopnosti, samostatnost, důslednost, spolehlivost

Nabízíme

Odměňování dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 5

Benefity organizace

25 dnů dovolené.

Dle kolektivní smlouvy 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici.

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sport, kulturu a zdraví.

Finanční příspěvky při dosažení pracovního a životního výročí a při narození dítěte. 

Finanční odměny nad rámec stanoveného platu dle zákoníku práce

 

 

Předpokládaný nástup:       02. 09. 2019

Místo výkonu práce:            Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 20. července 2019. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis         

                             

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr