Pozice informatika/informatičky oddělení informatiky Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice informatika/informatičky

oddělení informatiky Odboru kanceláře tajemníka 

Městského úřadu Břeclav ______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Podpora koncových uživatelů, která zahrnuje instalace a administrace SW a používaných aplikací

Správa virtualizačních nástrojů

Podpora kolegů při potížích se SW a HW

 

 

Co od Vás očekáváme?

Určitě se Vám bude hodit zájem o IT a moderní technologie

VŠ nebo SŠ vzdělání nejlépe v oblasti informatiky

Praxe je výhodou, ale rádi uvítáme i absolventy

ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

Odpovídající platové ohodnocení

Pružnou pracovní dobu

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

Velmi dobré pracovní zázemí, práce v příjemném kolektivu IT

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování:  dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9-10 dle dosaženého vzdělání

  Předpokládaný nástup leden 2022 nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, a to nejpozději do 5. prosince 2022. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr