Pozice kulturního referenta/referentky odboru školství, kultury, mládeže a sportu


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice kulturního referenta/referentky

odboru školství, kultury, mládeže a sportu

_______________________________________________________

Požadavky:   

 

dosažené vzdělání

vysokoškolské

studijní obor

stavební směr

popis práce

samostatné zajišťování ucelených odborných agend v oblasti kultury a státní památkové péče, včetně specializovaných agend péče o kulturní památky

praxe

5 let v samosprávě nebo 5 let v oblasti kultury, zkouška zvláštní odborné způsobilosti výhodou, znalost správního řádu výhodou

další požadované

dovednosti

znalost práce s PC – Word, Excel, Outlook, řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič, komunikativnost, samostatnost, důslednost, organizační schopnosti, ochota k dalšímu vzdělávání, české státní občanství, v případě cizího státního občana je zapotřebí trvalý pobyt v České republice

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

                          veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platová třída 9,

                          předpokládaný nástup od 01.04.2014.

Přihlášku zašlete nejpozději do 05.03. 2014 na adresu Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav a kontaktní osobu.  

Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

Nutno doložit:     motivační dopis

      strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek: Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214, e-mail: (jana.pelikanova@breclav_eu)jana.pelikanova@breclav_eu

 

 

Bez požadovaných dokladů nelze přihlášku zařadit mezi přihlášky uchazečů o výběrové řízení

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.