Pozice pracovníka vztahů k veřejnosti úseku Radnice, oddělení sekretariátu starosty Odboru kanceláře tajemníka


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice pracovníka vztahů k veřejnosti úseku Radnice, oddělení sekretariátu starosty Odboru kanceláře tajemníka

Městského úřadu Břeclav

(pracovní poměr na dobu určitou po dobu

zástupu za mateřskou a rodičovskou dovolenou)

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kvalifikační požadavky

Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání

Znalosti oboru

Znalost správy sociálních sítí, webu a dalších mediálních komunikačních kanálů. Znalost nových trendů v PR a jejich využití v propagaci organizace.

Praxe

Praxe v oblasti PR výhodou

Další požadované dovednosti

Komunikační schopnosti na vysoké úrovni,

samostatnost, výborný písemný projev a vystupování, kreativita, flexibilita, dobrá orientace v oblasti PR, snaha učit se novým věcem

velmi dobrá znalost práce na PC,

řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič).

Co očekáváme od budoucího zaměstnance

Iniciativní přístup, tvořivou činnost, spolupráci v týmu

Předpokládaná náplň práce

Správa sociálních sítí, webu, vytváření PR organizace

Nabízíme

Zázemí stabilní instituce se zajímavým platovým ohodnocením,

možnost profesního vzdělávání,

pružnou pracovní dobu,

širokou škálu zaměstnaneckých benefitů,

5 týdnů dovolené a navíc 5 dnů Sick days.

 

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 8

                          Předpokládaný nástup 01/2020 nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, oddělení vnitřní správy Odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 16. prosince 2019. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Nutno doložit:           strukturovaný profesní životopis

                                   originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                                   ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                                    motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr