Pozice referent/referentka oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


2.pngMěsto Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

na obsazení pozice referent/referentka oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 
 

Vaší každodenní náplní práce bude:

 • Vyhledávání vhodných dotačních výzev
 • Zpracování a podávání žádostí o dotace
 • Sledování dodržování dotačních podmínek
 • Zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv k poskytnutým dotacím

 

Co od Vás očekáváme?

 • Chuť podílet se na rozvoji města
 • Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou, ale rádi uvítáme i kandidáty se
 • zkušenostmi ze soukromého sektoru
 • Pojmy jako dotace nebo regionální rozvoj Vám nejsou cizí
 • Pokud jste se setkali s projektovým řízením, bude to výhoda
 • Zvládnete zajistit financování projektů
 • ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Pružnou pracovní dobu
 • Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje
 • Velmi dobré pracovní zázemí
 • 25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity
 • Zvýhodněný mobilní tarif
 • Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování:  dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

 • Předpokládaný nástup květen 2021
 • Místo výkonu práce: Břeclav

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka
tel. č. 519 311 214
e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 15. května 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr