Pozice referent/referentka oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referent/referentka

oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka

Městského úřadu Břeclav

______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Vyhledávání vhodných dotačních výzev

Zpracování a podávání žádostí o dotace

Sledování dodržování dotačních podmínek

Zpracování monitorovacích a závěrečných zpráv k poskytnutým dotacím

Zpracování vyjádření ke stavebním záměrům na území města

Konzultační a poradenská činnost související se stanovisky vydávanými za  město

Vyhodnocování rozvojových záměrů na území města Břeclavi včetně zajištění rozvoje systémů technické infrastruktury

 

Co od Vás očekáváme?

Vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání

Chuť podílet se na rozvoji města

Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou, ale rádi uvítáme i kandidáty se

zkušenostmi ze soukromého sektoru. Nebráníme se ani absolventům. 

Pojmy jako dotace nebo regionální rozvoj Vám nejsou cizí

Pokud jste se setkali s projektovým řízením, bude to výhoda

Zvládnete zajistit financování projektů

Jste proaktivní a organizačně schopný realizátor projektů 

ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

Mentora, který Vás zaškolí a předá odborné znalosti a zkušenosti

Odpovídající platové ohodnocení

Pružnou pracovní dobu

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

Velmi dobré pracovní zázemí

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování a spoustu dalšího

 

 

 

 

Odměňování:  dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

  Předpokládaný nástup ihned nebo dle dohody

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše nejpozději do 15. října 2022. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr