Pozice referent/referentka oddělení úřadu územního plánování Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav


3.pngMěsto Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referent/referentka oddělení úřadu územního plánování

Odboru stavebního a životního prostředí

Městského úřadu Břeclav

___________________________________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

 • Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR,
 • starší 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka.

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

 

Vaší každodenní náplní práce budou:

Územně plánovací činnosti

 

Co od Vás očekáváme?

 • S kompasem to sice umět nemusíte, ale čtení v mapách a v projektové dokumentaci staveb
 • bude fajn
 • Znalost územního plánování a stavebního řádu se Vám také hodí
 • Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou, ale rádi uvítáme i kandidáty se
 • zkušenostmi ze soukromého sektoru
 • Kvalifikační požadavky podle § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
 • stavebním řádu (stavební zákon)
 • VŠ vzdělání uznané pro autorizaci v oboru územního plánování a nejméně 18 měsíců
 • praxe při výkonu územně plánovací činnosti ve veřejné správě
 • nebo VŠ vzdělání příbuzného oboru uznaného pro autorizaci v oboru územního
 • plánování
 • nebo VŠ vzdělání se stavebním zaměřením a nejméně 3 roky odpovídající praxe
 • nebo autorizovaný architekt, kterému byla udělena autorizace pro obor územní
 • plánování
 • nebo vysokoškolské vzdělání v dalších oborech souvisejících s územním plánováním, jejichž seznam určí ministerstvo prováděcím právním předpisem, a nejméně 3 roky odpovídající praxe.

 

Kvalifikační požadavky splňuje též ten, kdo vykonával jako úředník územně plánovací činnost na ministerstvu, krajském úřadu nebo obecním úřadu a má příslušné osvědčení zvláštní odborné způsobilosti podle zvláštního právního předpisu (§ 189 odst. 3 stavebního zákona). 

 • Osvědčení zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování je výhoda
 • ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

 • Odpovídající platové ohodnocení
 • Pružnou pracovní dobu
 • Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje
 • Velmi dobré pracovní zázemí
 • 25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici
 • Pracovní poměr na dobu neurčitou
 • Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity
 • Zvýhodněný mobilní tarif
 • Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování: 

 • dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Předpokládaný nástup červen 2021, případně dle dohody.

Pracovní poměr na dobu neurčitou.

Místo výkonu práce: Břeclav

 

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:
Jana Pelikánová, personalistka
tel. č. 519 311 214
e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději  do 15. května 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

Bez čeho se neobejdeme:    

 • strukturovaný profesní životopis
 • originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr