Pozice referent/referentka úseku občanských přestupků oddělení dopravy a přestupkového řízení Odboru správních činností Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

na obsazení pozice referent/referentka úseku občanských přestupků

oddělení dopravy a přestupkového řízení Odboru správních činností

Městského úřadu Břeclav

___________________________________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka 

 

Kdo říká, že práce na městském úřadě je nuda a stereotyp? Pošlete nám své CV a přesvědčte se, že to není pravda!

 

 

Vaší každodenní náplní práce bude:

Samostatné řešení přestupků na úseku občanských přestupků

 

Co od Vás očekáváme?

Odborná znalost dané agendy, komunikativnost, samostatnost a odolnost budou vynikajícími

prostředky k výkonu dané činnosti. Samozřejmostí je výborný písemný projev.

Znalost zák.č. 251/2016 Sb., zák.č. 561/2004 Sb., zák.č. 167/1998 Sb., zák.č. 159/2006 Sb.

Praxe ve státní správě a samosprávě je výhodou, ale rádi uvítáme i kandidáty se

zkušenostmi ze soukromého sektoru

Požadujeme VŠ vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v souladu

s ustanovením § 111 zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

Zkouška odborné způsobilosti či zkouška MV dle výše uvedeného ustanovení výhodou,

nikoliv však podmínkou, ŘP sk. B

 

Co od nás dostanete?

Odpovídající platové ohodnocení

Pružnou pracovní dobu

Možnosti dalšího vzdělávání a seberozvoje

Velmi dobré pracovní zázemí

25 dnů dovolené a 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

Pracovní poměr na dobu neurčitou

Finanční příspěvky na penzijní připojištění, sportovní a kulturní aktivity

Zvýhodněný mobilní tarif

Závodní stravování a spoustu dalšího

 

Odměňování:  dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10

Předpokládaný nástup říjen/listopad 2021, případně dle dohody.

  Místo výkonu práce: Břeclav

 

 

 

 

 

 

Na Vaše přihlášky a případné dotazy se těší:

Jana Pelikánová, personalistka

tel. č. 519 311 214

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

 

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, termín pro podání přihlášek je do 30. září 2021. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu)  musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

Bez čeho se neobejdeme:    

strukturovaný profesní životopis

originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

motivační dopis

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr