Pozice referent/referentka životního prostředí Odboru stavebního a životního prostředí Městského úřadu Břeclav


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

na obsazení pozice referent/referentka

životního prostředí

Odboru stavebního a životního prostředí

Městského úřadu Břeclav

 ______________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

 

požadované vzdělání

vysokoškolské, popř. vyšší odborné vzdělání technického a přírodovědného směru se zaměřením na vodní hospodářství, stavby nebo životní prostředí

znalosti oboru

 

znalost systému veřejné správy, vodního zákona, stavebního zákona, jeho prováděcích vyhlášek a správního řádu vítána, orientace v projektové dokumentaci staveb velkou výhodou                                  

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

vítána, avšak pozice je vhodná i pro absolventy

 

další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), dále požadujeme samostatnost, důslednost, psychickou odolnost, komunikativnost a zdvořilé vystupování, organizační schopnosti, ochotu k dalšímu vzdělávání.

co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) posuzování žádostí stavebníků o povolení staveb

2) základní orientaci v legislativě, související se stavebním právem a správním řízením

3) analytické myšlení, schopnost odůvodnit a obhájit svůj odborný názor, a to především v písemném projevu

4) vstřícnou komunikaci a spolupráci v rámci úřadu i mimo něj

Nabízíme

dobré platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí,  finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 10                                   

                        

 

 

 Předpokládaný nástup:      Předpokládaný nástup říjen 2020

                                                Místo výkonu práce: Břeclav

 

 

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby. Termín pro podání přihlášek je do 17. srpna 2020. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                             

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr