Pozice referenta/referentky oddělení rozvoje Odboru kanceláře tajemníka


Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka  3, 690 81 Břeclav

 

OZNAMUJE VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

 

na obsazení pozice referenta/referentky

oddělení rozvoje  

Odboru kanceláře tajemníka

Městského úřadu Břeclav  _____________________________________________________

Předpoklady a požadavky:   

Státní občanství ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, starší 18 let, způsobilost

k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

 

dosažené vzdělání

min. středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe ekonomického zaměření

znalosti oboru

 

vést samostatné jednání, organizace a koordinace průběhu veřejných akcí, pokročilá práce s textem, znalost projektu Zdravé město a MA21

praxe ve státní správě

nebo samosprávě

výhodou předchozí praxe na úřadu, nikoliv však podmínkou

další požadované

dovednosti

velmi dobrá znalost práce s PC, řidičské oprávnění skupiny „B“(aktivní řidič), komunikativní dovednosti na vysoké úrovni, velmi dobrý písemný projev a příjemné vystupování, organizační schopnosti, samostatnost, rozhodnost, důslednost, přesnost, spolehlivost, plánování, ochota k dalšímu vzdělávání

co očekáváme od budoucího zaměstnance

1) samostatné rozhodování, schopnost odůvodnit a obhájit svůj názor, organizační schopnosti na vysoké úrovni  

2) samostatnost, spolehlivost a přesnost

3) dobré komunikační schopnosti a kvalitní písemný projev

4) orientace na výkon a výsledek činnosti

5) dobrý time-management, časovou flexibilitu

předpokládaná náplň práce

organizuje a vede vlastní svěřenou agendu, problematika agendy Zdravého města a MA21, revize a zpracování strategických dokumentů města, příprava rozvojových projektů města, spolupráce s vyhledáváním nových dotačních titulů a grantů, příprava podkladů a materiálů pro vedení města

nabízíme

dobré platové ohodnocení, pružnou pracovní dobu, možnost dalšího vzdělávání, velmi dobré pracovní zázemí,  finanční příspěvky na penzijní připojištění a sportovní a kulturní aktivity, 5 dnů placeného volna při zdravotní indispozici, 25 dnů dovolené

 

Odměňování:   dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.,  o platových poměrech zaměstnanců ve

veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 9                       

                      

Předpokládaný nástup:       duben 2019 (jedná se o pracovní poměr na dobu určitou jako zástup za rodičovskou dovolenou, cca 1 rok). V případě úspěšného zapracování na pozici možnost pokračování spolupráce po skončení zástupu.

Místo výkonu práce:            Břeclav

 

Kontaktní osoba pro přijímání přihlášek a zodpovězení dotazů:

Jana Pelikánová, personální a mzdový úsek odboru kanceláře tajemníka, tel. č. 519 311 214,

e-mail: jana.pelikanova@breclav_eu

Přihlášku podejte osobně na podatelně Městského úřadu na adrese nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav, nebo zašlete poštou na stejnou adresu s uvedením kontaktní osoby, vše  nejpozději do 29. března 2019. Přihláška uchazeče (ke stažení na www.breclav.eu) musí obsahovat: jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis

 

 

Nutno doložit:     strukturovaný profesní životopis

                              originál výpisu z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

                              ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

                              motivační dopis

                             

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

Bližší údaje k ochraně osobních údajů uchazečů najdete na odkazu https://breclav.eu/urad/ochrana-osobnich-udaju-gdpr